top of page

Tjänster

Schaktning
VA - Enskilda avlopp
436953979_1465109434094384_6972897215917844985_n.jpg

En väl utförd schaktning garanterar att jorden under ett hus eller en större byggnad kommer att tåla belastningen och minimerar alla potentiella risker för problem i framtiden. Det är därför också en nödvändig del av en nybyggnation, liksom behövlig vid flera typer av renovationer och underhållsarbeten.

Kontakta oss idag via vårat kontaktformulär för en snabb och kostnadsfri offert!​

414183398_1514866972635761_8331243561170013288_n.jpg

Alla bostäder oavsett om det är året-runt-boende eller en sommarstuga behöver på ett eller annat sätt ta hand om sitt avloppsvatten.

 

Vi utför de flesta förekommande typer av installationer av vatten och avloppsanläggningar, även fettavskiljare/oljeavskiljare så väl till privatfastigheten som till fastigheter med professionell verksamhet. Alltifrån kompletta anläggningar med slamavskiljare, Infiltrations- och markbäddar till Minireningsverk.

Vi erbjuder installation och totalentreprenad av ditt nya enskilda avlopp

samt hjälper er att ta fram en avloppssystem som passar för just erat behov.

Vi ser till att ytan förbereds för installation samt återställer marken när arbetet är färdigt.

Kontakta oss idag via vårat kontaktformulär för en snabb och kostnadsfri offert!​

Akuta läckor
436723960_280722578421763_8856230775909099325_n.jpg

Har ni ett läckage som akut behöver åtgärdas?

När ett dricksvattenrör läcker hittar det utströmmande vattnet ofta en väg under jord, där det absorberas i en process som kallas exfiltrering. Förutom förlusten av värdefullt dricksvatten kan rören förorenas genom infiltrering av substanser från omgivande mark, till exempel från gödningsämnen och från defekta eller felaktigt förlagda dagvattenledningar.

 

Ett defekt rör kan utsättas för rotinväxt, sedimentfyllning eller brott. Kontinuerligt vattenläckage sköljer bort den omgivande jorden, vilket kan leda till rörhaveri, kollaps av vägunderbyggnader och översvämning.

Vi gräver fram allt från vattenledningar och servisledningar på villatomter till hela bostadsområden. 

Övriga tjänster
photo_2023-02-23_16-53-57.jpg

Spol och slamsug

Grävsug

Asfaltering

Dränering

Snöröjning

Sten och mur-arbeten

Trädfällning

Trädgårdsarkitektur 

Sprängning

Sten och bergs spräckning

Läcksökning

Transporter - Grus och jord 

Kranbil

TMA-bil

Borrning för vattenbrunn och energibrunnar

Dykare

bottom of page